Om Politikerkoll

Varför Politikerkoll?

Politiker är ett enormt område som knappt behärskars av proffs.
Därför att kunskap är makt!